Project schetsen

Gerealiseerd

Wanneer ik start met een project, maak ik eerst handschetsen om het concept en de basis lay-out vast te leggen. Vanuit deze concept schetsen borduren we voort naar het Voorlopig Ontwerp (VO) en het Definitief Ontwerp (DO)

Ontwerp en uitvoering IDS Design it.